Tìm kiếm


Quảng cáo


Dự án làm mềm nước trung tâm điều hòa tại khu CN Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình

Ptech đã triển khai xây dựng hệ thống xử lý làm mềm nước trung tâm điều hòa, công suất 6m3/h tại khu CN Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình nhằm xử lý nguồn nước gây ô nhiễm

 

Khu công nghiệp này đặt trên đường Nguyễn Đức Cảnh, địa phận xã Phú Xuân và phường Tiền Phong, thị xã Thái Bình (diện tích đất qui hoạch 102ha, diện tích đất cho sản xuất 70ha). Ngành nghề sản xuất kinh doanh bao gồm ba nhóm: sợi, dệt, tẩy nhuộm hoàn tất; may cao cấp phục vụ xuất khẩu; cơ khí và dịch vụ phục vụ ngành dệt may.

Theo đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình, Thủ tướng cũng đã cho phép thành lập công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp.